(im-)/possibilities of Dialogue

Mr Bla, golden 2007
terracota, or
40 cm x 26 c x 26 cm

els HIPOCRITES
- 2006
terra i or
40 cm x 26 c x 26 cm c/1


Mr BLA - 2006
enameled ceramic
40 cm x 26 c x 26 cmBlafarada, 2007
gres i esmalts alta TÂș


I punts de creuuuuu malaltissos: serie im///possibilities of dialogue


2006
Cross stitch/ punt de creu2008
Cross stitch/ punt de creu